biểu tượng

Công dân: truy cập, tìm hiểu và tương tác với CAU/MA

Cổng thông tin minh bạch CAU/MA nhằm mục đích cho phép công dân truy cập minh bạch và toàn diện vào nhiều thông tin khác nhau về cơ quan liên bang. More: tải go88

Công cụ này tuân thủ Luật số 12,527/2011 , được gọi là Luật Tiếp cận Thông tin, quy định các điều 5 và 37 của Hiến pháp Liên bang bằng cách quy định rằng tất cả thông tin có sẵn trong bất kỳ tổ chức công nào đều được cung cấp trên internet, ngoại trừ chỉ chính thức tuyên bố tài liệu là bí mật. Các thủ tục tuân thủ pháp luật được trình bày chi tiết trong phạm vi của Hội đồng Quy hoạch Đô thị và Kiến trúc Maranhão theo Pháp lệnh Quy phạm CAU/MA số 01/2016 .

Xem thêm: Tai Sunwinb52 club

Hitclub

Sunwin

Sun win
https://sunwin14.bz/

Tải sunwin